Plan voor hereniging kerken

LONDEN - De Anglicaanse Kerk en de Rooms-Katholieke Kerk hebben vergaande plannen voor een hereniging.