Zeearenden nestelen weer

LELYSTAD - Het paar zeearenden dat vorig jaar een jong heeft grootgebracht in de Oostvaardersplassen, is bezig het nest opnieuw in gereedheid te brengen. Het stel zeearenden was het eerste dat sinds de Middeleeuwen in Nederland broedde. Zeearenden zijn enorme vogels met een spanwijdte van tweeënhalve meter.

Varia

meer ‘Varia’