Valkuil gereformeerden: drang tot bewaren

Als gereformeerden in Europa niet samen werken aan kerkplanting, zal het er in veel delen van ons continent niet van komen. ,,Dan laten we het over aan de Amerikanen, en die kennen de Europese cultuur niet'', zegt de predikant David A. Robertson uit Schotland.

Varia

meer ‘Varia’