Onmacht zet de toon aan het sterfbed

WOERDEN - In de samenleving groeit het onvermogen om met afhankelijkheid om te gaan. Dat leidt bij patiënten en hun familieleden tot ongeduld met het sterven. Artsen kunnen zich daardoor onder druk gezet voelen om het levenseinde te bespoedigen.

Varia

meer ‘Varia’