*

Irak boos over munten met Bijbelteksten

BAGDAD - Een Amerikaanse marinier in Irak is op non-actief gezet, omdat hij munten uitdeelde met Bijbelteksten in het Arabisch. Op een van de munten stond bijvoorbeeld de vraag 'waar zul jij de eeuwigheid doorbrengen?' Aan de andere zijde stond een tekst uit Johannes 3:16: 'Want God had de wereld zo lief dat Hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft'.

Varia

meer ‘Varia’