‘De stilte in de evensong wordt als weldadig ervaren.’ Hanna Rijken, pagina 6