Kort en Klein: Pillen lastig verpakt

Het is soms (te) moeilijk om pillen uit hun verpakking te krijgen.