*

Het heil dat je de ander van harte gunt en toewenst, verlicht ook al snel je eigen leven. zie pagina 13: inkomend (on)heil