Angela Merkel kent haar geschiedenis commentaar op 3

Varia

meer ‘Varia’