Feuilleton: David en Mirjam (79) | Nederlands Dagblad

Feuilleton: David en Mirjam (79)

79. Na dit avontuur zou er geen aanleiding meer zijn om elkaar te zien. Tiberias en Kapernaüm lagen in alle opzichten mijlen verwij­derd van elkaar.