Hier gebeurde het: Burgemeester Okma niet langer ouderling