*

Een molensteen snijdt de korrel open, terwijl een wals hem plet en versplintert. zie pagina 4: De wieken wat laten draaien, is te weinig