*

Kortjes

Kabinet, IPO en VNG bijeen over vluchtelingen

Het kabinet praat vrijdagochtend met vertegenwoordigers van gemeenten en provincies over de opvang van vluchtelingen en illegalen. Het is de bedoeling om een alomvattend akkoord te sluiten. Aan tafel bij premier Mark Rutte en een delegatie van het kabinet zitten VNG-voorzitter Jan van Zanen en een vertegenwoordiger van het IPO (Interprovinciaal Overleg). Op de agenda staat onder meer het aantal sociale huurwoningen dat voor vluchtelingen met een verblijfstatus beschikbaar moet komen. Het is de bedoeling om 3500 (prefab-) woningen of omgebouwde kantoorruimtes klaar te maken. <

advertentie