*

Kortjes

600 in plaats van 900 vluchtelingen Zeewolde

In het asielzoekerscentrum dat in Zeewolde komt, is straks plaats voor zeshonderd vluchtelingen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) had de gemeente in Flevoland gevraagd negenhonderd mensen op te nemen, maar het college besloot dinsdag de grens te leggen op zeshonderd mensen. Meer is voorlopig niet mogelijk, aldus burgemeester en wethouders. Zeshonderd is volgens het COA een ondergrens om een asielzoekerscentrum zelfstandig te laten draaien, met bijvoorbeeld eigen gezondheidszorg. <