Kortjes

Merendeel melders koolmonoxide deugt niet Het merendeel van de koolmonoxidemelders die op de Nederlandse markt te koop zijn, deugt niet. Ze voldoen niet aan de technische eisen of er ontbreken bijvoorbeeld goede gebruiksinstructies. Dat blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De NVWA heeft vier types melder technisch onderzocht; geen van deze voldeed aan de technische eisen. Ze gingen bijvoorbeeld niet op tijd of niet op de goede manier af. Die koolmonoxidemelders die ernstige technische tekortkomingen hebben, mogen niet meer worden verkocht. <

Varia

meer ‘Varia’