*

Blogs en Bladen: Luyendijk en de bankiers

Luyendijk en de wereld van bankiers

Zowel Elsevier als De Groene Amsterdammer besteedt royaal aandacht aan het nieuwste boek van journalist Joris Luyendijk. Hij interviewde tweehonderd bankiers in Londen en schreef over de ‘amorele’ financiële wereld. Bankiers nemen grote risico’s ten koste van de samenleving. Elsevier laat oud-minister en oud-bankier Onno Ruding aan het woord over het boek. Hij deelt sommige zorgen, maar vindt dat Luyendijk de zaak te veel opblaast. Het boek wekt volgens Ruding ten onrechte de indruk dat velen van de tienduizenden bankmedewerkers ‘graaiers’ zijn. Maar met bank bashing schieten we niets op, stelt de oud-bankier. Hij bepleit een constructief-kritische houding. Iedereen is er immers bij gebaat dat het vertrouwen in de banken terugkeert. De Groene kiest een andere vorm van ‘kritiek’ op Luyendijk. Het blad komt met tien oplossingen voor de problemen. De eerste ligt voor de hand: hogere financiële dijken. Banken moeten dan meer eigen vermogen aanhouden. Voor een andere oplossing kijkt het weekblad naar het verleden, toen bankieren veel saaier was. Het was bijvoorbeeld verboden in een groot aantal derivaten te handelen. Sommige ontwikkelingen kun je best terugdraaien. Econoom Ewald Engelen heeft er een mooie term voor: ‘Slow banking, daar moeten we naartoe.’

advertentie