*

kerknieuws

protestantse kerk

Aangenomen naar Oudega (W): proponent W.M. Roseboom te Groningen.

advertentie