De Italianen kozen extremer dan ooit commentaar pagina 3