*

Kortjes

Overschot op begroting valt beetje hoger uit

Het overschot op de begroting valt iets hoger uit dan minister Wopke Hoekstra (Financiën) in de Miljoenennota voorspelde. Dat staat in de Najaarsnota die donderdag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Daarin geeft het kabinet de laatste stand van zaken over de inkomsten en de uitgaven. Het begrotingsoverschot is 0,1 procentpunt hoger dan op Prinsjesdag werd gemeld en komt uit op 0,9 procent. <