Narcisme in de kerk is een stuk lastiger commentaar pagina 3