*

‘Ik ga niet naar de kerk voor een oeverloze woordenbrij.’ Gerard ter Horst, Gullver pagina 3