Kort en Klein: een roofvogel die dure sms'jes verstuurt

Onderzoekers in Rusland volgen roofvogels met een apparaatje dat doorgeeft waar ze zijn. Een van de vogels bleek helemaal naar Iran te zijn gevlogen.

Varia

meer ‘Varia’