*

Onderwijsinspectie: rekenonderwijs beter afstemmen op leerling

Het rekenonderwijs moet beter worden afgestemd op de leerlingen. Dat stelt de Onderwijsinspectie in het rapport Peil.Rekenen-Wiskunde. Uit dit onderzoek komt naar voren dat het streefniveau voor rekenen aan het einde van de basisschooltijd door nog te veel leerlingen niet wordt gehaald.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie