*

Kabinet: geen algemene regeling om na 45 dienstjaren te stoppen

Het demissionaire kabinet ziet geen heil in een algemene regeling waarbij mensen na 45 dienstjaren kunnen stoppen met werken, ook als zij de dan geldende AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt. De maatregel zou niet doelgericht zijn, moeilijk uitvoerbaar, juridisch kwetsbaar en grote gevolgen kunnen hebben voor de overheidsfinanciën. Dat meldt minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Varia

meer ‘Varia’

advertentie