*

Huismus en koolmees strijden om eerste plaats

De huismus en de koolmees zijn al enkele jaren de vogels die het meest worden geteld in de Nederlandse wintertuin. Zondag is de laatste dag van de jaarlijkse Nationale Tuinvogeltelling, waaraan dit weekeinde meer dan 100.000 mensen meedoen. Maandag is bekend of de mus of de mees dit jaar de eerste plaats bezet. Vogels tellen was nog nooit zo populair als nu tijdens de coronacrisis, merkt Vogelbescherming Nederland, die de telling organiseert.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie