COA: tot 2023 zijn 31.000 opvangplekken nodig voor asielzoekers | Nederlands Dagblad

COA: tot 2023 zijn 31.000 opvangplekken nodig voor asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers verwacht dat er tot 2023 31.000 opvangplekken voor asielzoekers nodig zijn. In de eerste helft van 2021 zijn nog ruim 2000 nieuwe opvangplaatsen nodig, omdat een aantal locaties moet sluiten.

Varia

meer ‘Varia’