*

Meer mensen in de bijstand in crisisjaar 2020

Het aantal mensen in de bijstand is in de eerste helft van 2020 licht gestegen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waren er medio vorig jaar bijna 28 bijstandtrekkers per duizend inwoners. Daarmee is volgens het statistiekbureau sprake van een trendbreuk.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie