Meer woningbouw mogelijk na verlaging snelheid op snelwegen | Nederlands Dagblad

Meer woningbouw mogelijk na verlaging snelheid op snelwegen

Door de verlaging van de maximumsnelheid in maart is de uitstoot van stikstof zodanig afgenomen, dat dit jaar begonnen kan worden met de bouw van nog eens 20.286 woningen. De bouw van deze huizen kon door een uitspraak van de Raad van State in mei 2019, geen vergunning krijgen.