Leden D66 scherpen klimaatdoel in verkiezingsprogramma aan | Nederlands Dagblad

Leden D66 scherpen klimaatdoel in verkiezingsprogramma aan

D66 scherpt het klimaatdoel in zijn verkiezingsprogramma op aandringen van de leden verder aan. De partij wil nu dat de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 60 procent is gedaald ten opzichte van 1990. In het conceptprogramma was dat nog 55 procent.

advertentie