Pensioenkenners hoog op de lijst bij 50PLUS | Nederlands Dagblad

Pensioenkenners hoog op de lijst bij 50PLUS

50PLUS gaat met volledig nieuwe kandidaten de verkiezingen in. Nu de huidige leden van de Tweede Kamerfractie allemaal hebben bedankt voor de eer, kiest de ouderenpartij voor mensen met vakkennis over beleidsterreinen die zij belangrijk vindt, met name de pensioenen.