*

Trump en Biden zijn het over alles oneens

Zelden zijn de VS gespletener geweest dan nu. Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden hebben over vrijwel ieder thema volkomen tegengestelde opvattingen. Maar de verdeeldheid is ouder dan de regering van Trump. Die wierp zich vier jaar geleden met succes op als een ‘outsider’ die de gewone laaggeschoolde burgers zou gaan beschermen tegen de neoliberale politieke elite.

Varia

meer ‘Varia’

advertentie