Theologenblog: 'Oecumenisch uitzoomen helpt tegen kerkelijke blikvernauwing'

<p>Eric Peels</p> Theologenblog

Eric Peels

| beeld nd

Hoe dichter je bij elkaar staat, des te meer de onderlinge verschillen in beeld komen. Zou het niet goed zijn voor een evenwichtig zicht op verhoudingen om van tijd tot tijd oecumenisch uit te zoomen? Werkt goed tegen het uitvergroten van kerkelijke verschillen, schrijf Eric Peels.

Het zijn bijzondere tijden voor de kerkelijke oecumene. Afgelopen mei tekenden tijdens de slotbijeenkomst van De Nationale Synode meer dan 40 kerkgenootschappen een verklaring van verbondenheid. Vrijgemaakt- en Nederlands-gereformeerde kerken bewegen zich snel richting eenwording. Onlangs werd door een vooraanstaande Duitse werkgroep van protestantse en rooms-katholieke theologen een opzienbarend rapport gepubliceerd, mede ondertekend door de christelijk-gereformeerde hoogleraar Gerard den Hertog. De conclusie: het is theologisch legitiem en gewenst dat protestanten en rooms-katholieken bij el …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?

Nieuws