Theologenblog: Laat de theologie werken met designated dissidents

<p>Arnold Huijgen</p> Theologenblog

Arnold Huijgen

| beeld Dick Vos

Divers samengestelde teams zijn doorgaans creatiever en bereiken meer, zeggen arbeidssociologen. In elk geval is duidelijk dat een tunnelvisie funest kan zijn, voor bedrijven en voor onderzoekers. In dat licht is het fijn als er op theologische conferenties diversiteit is, en controversiële ideeën worden geuit. Dat is niet altijd het geval. Delen van de theologie zijn nogal zijn verkokerd georganiseerd, met doelgroepbijeenkomsten waar alleen protestanten of juist alleen katholieken komen, alleen barthianen of alleen vrijzinnigen. Juist daarom is het aardig als conferentieganger buiten je bubbel te kijken en als organisatie dissidenten te laten spreken.

Vorige week woonde ik een conferentie bij over 'nieuwe trinitarische ontologieën', in Cambridge. Er waren veel sprekers, en grote namen bovendien. De breed gedeelde overtuiging was dat in plaats van de klassieke zijnsleer (met wortels in de Griekse filosofie) er een alternatieve zijnsleer (ontologie) mogelijk is die uitgaat van Gods drie-eenheid. Dat klinkt ingewikkeld, en dat was het ook. Het komt erop neer dat er een universaliteit in het zijn te vinden is in de eenheid van God en wereld, die in de incarnatie blijkt. Anders gezegd: in de menswording van Gods Zoon blijkt dat God en werel …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?

Nieuws