Waarom Algemene Maatregel van Bestuur als escape?

DEN HAAG - Wie donderdag het debat en de commentaren rond de kabinetscrisis volgde, hoorde regelmatig dit stukje Haags jargon langskomen: de AMvB. Dat staat voor Algemene Maatregel van Bestuur, een middel dat de coalitie overweegt in te zetten als de zorgplannen voor de tweede keer stranden in de Eerste of Tweede Kamer.

1. Wat is een Algemene Maatregel van Bestuur? Dat is een regeling die bedoeld is om de praktische details van wetten te regelen. Zo is er bijvoorbeeld de Wet Geluidhinder, die algemene regels stelt voor het verhinderen van geluidsoverlast. De details staan vervolgens in het Besluit Geluidhinder een AMvB. Daarin wordt bepaald welke concrete geluidsnormen gelden voor bijvoorbeeld het spoor. 2. Hoe raakte die AMvB verzeild in het debat rond de crisis? Fractievoorzitters Halbe Zijlstra (VVD) en Diederik Samsom (PvdA) hintten donderdag op het gebruik van zon maatregel om de plannen vo …
Dit is 19% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?