VVD-denktank: geen geld naar relischool

DEN HAAG - De overheid zou bijzonder onderwijs op religieuze grondslag niet meer moeten financieren. Dat staat in een gisteren gepresenteerd rapport van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD.
Voorzitter J. Wiebenga van de werkgroep die het rapport schreef, benadrukte bij de presentatie dat de stichting het bijzonder onderwijs niet onmogelijk wil maken. Maar er is volgens hem geen reden om het te bekostigen. De Staat mag zich op grond van de scheiding van kerk en staat niet bezighouden met godsdienst, aldus de auteurs. Ook stellen ze dat kennisvergaring en ontwikkeling van het kind het doel is van het onderwijssysteem en niet ,,de belangen van ouders of levensbeschouwelijke groepen''. Bovendien gaan christelijke, joodse en moslimscholen ,,ten koste van de gewetensvrijheid van kinder …
Dit is 20% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?