Voor D66 is zelfontplooiing een plicht

DEN HAAG - D66 schrijft in een essay te vertrouwen op de eigen kracht van mensen. De partij wil niemand iets opdringen, behalve dan misschien de morele plicht tot zelfontplooiing. Verder is ieder volgens D66 vrij om te denken wat hij wil. Zolang gelovigen maar niemand iets opdringen.

,,Ons gedachtegoed is humanistisch en seculier, maar er is wel ruimte voor religie.'' Dat klinkt wat terughoudend, en zo lijken de opstellers van het essay Vertrouw op de eigen kracht van mensen het ook te bedoelen. Een groep denkers uit de gelederen van D66 probeert in het gisteren verschenen boekje de ,,sociaal-liberale inspiratie van D66'' eens duidelijk te omschrijven. Rode lijn in het essay is de opvatting dat, zolang mensen maar worden vrij gelaten en zich ongestoord kunnen ontwikkelen, het met henzelf, hun omgeving en de samenleving vanzelf wel goed komt. De overheid is alleen no …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?