Veel vragen in kamer rond AWBZ

DEN HAAG - De Tweede Kamer heeft staatssecretaris Jet Bussemaker (Volksgezondheid) op de laatste vergaderdag van het parlementaire jaar huiswerk voor de zomer meegegeven. Voor Prinsjesdag moet ze duidelijk maken waar mensen terechtkunnen die geen aanspraak meer kunnen maken op AWBZ-begeleiding.
Bussemaker wil deze vorm van hulp, zoals een boodschappendienst voor ouderen of begeleiding naar school, alleen nog geven aan mensen die het zonder deze ondersteuning echt niet meer redden. Maar de Kamer vindt dat Bussemaker niet zomaar AWBZ-cliënten kan uitsluiten van hulp zonder dat duidelijk is waar ze dan wel terecht kunnen. Voor een deel moeten zij dit zelf regelen, maar ze zouden ook een beroep kunnen doen op de jeugdzorg of het speciaal onderwijs. ,,Wordt er wel gelijk overgestoken?'', zo verwoordde SGP-leider Bas van der Vlies het gevoelen van de Kamer, inclusief de regeringspartij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?