Unicef heeft taak voor nieuwe 'Jeugdminister'

DEN HAAG - Het welzijn van Nederlandse kinderen is erg goed in vergelijking met andere westerse landen. De Verenigde Staten en Groot-Brittannië scoren op dat gebied het slechtst. Wel hebben kinderen in Nederland ook te kampen met armoede.
Dat is naar voren gekomen bij onderzoek van Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties. ,,Nederlandse kinderen zijn over het algemeen gelukkig, maar toch leeft een deel in relatieve armoede. Aan de nieuwe minister van Jeugd en Gezin de taak hieraan iets te doen'', stelt Unicef in een pas gepubliceerd rapport. In het rapport vergelijkt de organisatie het welzijn van kinderen in 21 landen. Gekeken wordt naar armoede, gezondheid, veiligheid, onderwijs, familie- en vriendenrelaties, risicovol gedrag en hoe kinderen zelf tegen hun situatie aankijken. Waar het om algemeen welzijn ga …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?