Toch een uitwisseling medische gegevens

DEN HAAG - Er komt toch een uitwisseling van medische gegevens tussen huisartsen, huisartsenposten en apothekers.

Voorwaarde is wel dat patiënten hiervoor eerst uitdrukkelijk toestemming geven. De uitwisseling is alleen regionaal. Voor het opvragen van gegevens buiten de regio moet steeds opnieuw toestemming worden gevraagd. Eerder dit jaar sneuvelde een voorstel tot invoering van een landelijk Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) in de Eerste Kamer. De senatoren vonden dat er teveel veiligheidsrisico's kleefden aan het systeem. De bescherming van de privacygegevens zou met landelijke uitwisseling onvoldoende gewaarborgd zijn. Regionale uitwisseling zou wel kunnen. Minister Schippers van Volks …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?