'Theocraten passen in democratie'

AMERSFOORT - Theocratie is geen alternatieve regeringsvorm. Politici die zich in de Nederlandse democratie laten kennen als theocraten zijn juist zeer betrouwbare staatsburgers omdat ze het wereldlijk overheidsgezag zien als van God gegeven. Veranderingen die ze in politieke zin nastreven, mogen nooit met geweld gepaard gaan.
,,Gereformeerde theocraten kennen geen enkele religieuze legitimatie voor politiek geweld, maar kiezen principieel voor functioneren binnen de grenzen van de rechtsorde'', stelde SGP-Kamerlid Kees van der Staaij gisteravond in Amersfoort in zijn Bavinck-lezing over 'Theocratie en democratie'. De vier Bavinck-lezingen zijn een initiatief van de Vrije Universiteit en het Nederlands Dagblad.Van der Staaij erkende dat het spreken over theocratie vandaag de dag verwarring kan zaaien. In een samenleving die sterk seculier gestempeld is, roept het spreken over theocratie - letterlijk: Godsregering - …
Dit is 17% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?