Scholen krijgen geld voor opleiden personeel

DEN HAAG - Scholen krijgen een bijdrage in de kosten van het opleiden van toekomstig onderwijspersoneel.
Deze vergoeding krijgen scholen als zij een belangrijk aandeel nemen in de opleiding van onderwijsassistenten, lerarenondersteuners en leraren. Dat staat in de notitie Een samenhangend opleidingsstelsel voor de onderwijsberoepen, waarmee de ministerraad vrijdag akkoord is gegaan. Het gaat om scholen in het primair en voortgezet onderwijs en instellingen in de BVe-sector (beroepsonderwijs en volwasseneneducatie). Het kabinet vindt verder dat er een landelijk platform moet komen dat voorstellen doet over de gewenste bekwaamheidseisen voor alle onderwijsberoepen. Leraren, schoolleiders, …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?