RvS wil geen dubbele pet

DEN HAAG - Vice-president Tjeenk Willink van de Raad van State bestrijdt dat zijn orgaan een slager is die zijn eigen vlees keurt, maar pleit niettemin in het jaarverslag voor een wetswijziging.
De Raad van State dient de regering van advies bij wetsontwerpen, voordat die naar de Tweede Kamer gaan. Anderzijds buigt de afdeling bestuursrechtspraak zich over de wetten, als burgers in beroep gaan. In voorkomende gevallen zorgt de Raad ervoor dat de Kamer, die het beroep beoordeelt, wordt samengesteld uit andere leden dan leden die adviseerden over de betreffende wetgeving. Dat houdt in dat Staatsraden niet deelnemen aan uitspraken over de rechtmatigheid van wetgeving waarover zij zelf hebben geadviseerd. De Raad van State is er voorstander van dit laatste wettelijk vast te leggen. I …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?