RvS akkoord met gasboringen Waddenzee

DEN HAAG - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) magt doorgaan met het winnen van gas onder de Waddenzee. De Raad van State heeft in een uitspraak woensdag alle bezwaren tegen het besluit van het kabinet om gaswinning onder de Waddenzee toe te staan, afgewezen.
Vogelbescherming Nederland en de stichting Natuur en Milieu hadden beroep aangetekend tegen het besluit. De organisaties zijn bang dat de bodemdaling die optreedt als gevolg van de gaswinning, schadelijke effecten heeft op de natuur. Tegen de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is geen hoger beroep mogelijk. De hoogste bestuursrechter trekt in zijn uitspraak de conclusie dat ,,op basis van de beste wetenschappelijke kennis is verzekerd dat de gaswinning niet tot schadelijke effecten zal leiden voor de natuurlijke kenmerken'' in het Waddenzeegebied en in het …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?