Ruimte geven aan niet-christelijke eed

DEN HAAG - De overheid moet ruimte bieden voor andere eedformules dan uitsluitend de christelijke. Dat vloeit voort uit de godsdienstvrijheid (artikel 6 Grondwet) en sluit aan bij de Eedwet uit 1911.

Dat betoogt dr. Jurn de Vries in een artikel in het Tijdschrift voor religie, recht en beleid dat pas is verschenen. Hij vraagt ruimte voor de joodse, islamitische, hindoeïstische en boeddhistische religies, zoals die nu al door de overheid zijn erkend bij de geestelijke verzorging in inrichtingen. De Vries, als onderzoeker verbonden aan de Theologische Universiteit te Kampen, deed juridisch en historisch onderzoek naar aanleiding van een motie van het toenmalige CDA-Kamerlid Marleen de Pater-van der Meer. Die motie van november 2009 kreeg een Kamermeerderheid (CDA, VVD, PVV, CU, SGP en …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?