RMO: spreidingsbeleid werkt niet

DEN HAAG - De overheid laat zich bij het integratiebeleid te veel leiden door het spreidingsbeleid. De praktijk laat zien dat dat weinig zoden aan de dijk zet.
De Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) voert een pleidooi voor een ander integratiebeleid. Maar minister Verdonk voelt daar weinig voor.De overheid moet af van haar fixatie op concentratie van allochtonen op het gebied van wonen, werken en onderwijs. Het in reactie daarop gerichte spreidingsbeleid is niet effectief. Beter is het om het roer om te gooien. Hoe kan de overheid in een pluriforme samenleving de sociale samenhang bevorderen? Daarover heeft de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO) gisteren het advies Eenheid, verscheidenheid en binding; over concentratie en inte …
Dit is 11% van het artikel.
Paywall
PDF Print Stuur door

Wil je elke dag onze nieuwsbrief met gratis artikel?