Rechtsstaat niet altijd gebaat bij VVD, PVV en SGP

DEN HAAG - VVD, PVV en SGP doen in hun verkiezingsprogramma's enkele voorstellen die lijnrecht ingaan tegen het principe van rechtsbescherming en rechtsgelijkheid. Dat concludeert een commissie van advocaten, notarissen en deurwaarders, die de programma's heeft getoetst aan de minimale vereisten van de democratische rechtsstaat.

De commissie constateert dat PVV en in mindere mate SGP pleiten voor verregaande beperkingen op de fundamentele vrijheden van moslims, die niet voor andere geloofsgroepen en burgers worden gesteld. Volgens de commissie kunnen deze voorstellen de minimale toetsing van onze rechtsstaat niet doorstaan. Op het gebied van immigratie en inburgering stellen VVD en PVV voor om veel strengere eisen op te leggen aan immigranten, huwelijksimmigranten en in Nederland wonende partners van immigranten. Bijvoorbeeld met betrekking tot hun kennis van de Nederlandse taal. De twee partijen gaan daarbij …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?