Raadsverkiezingen zijn tweederangs landelijke verkiezingen

DEN HAAG - Gemeenteraadsverkiezingen zijn 'in hoge mate tweederangs landelijke verkiezingen: formeel hebben ze betrekking op de gemeentepolitiek, maar in feite worden ze door partijen, media en kiezers ervaren als landelijke politieke krachtmetingen'.

Deze conclusie trekt onderzoeker Marcel Boogers naar aanleiding van grootschalig onderzoek naar de achtergronden van het stemgedrag bij de raadsverkiezingen van 2010. In het blad Liberaal Reveil, een uitgave van het wetenschappelijk instituut van de VVD, schetst de bestuurskundige van de Universiteit van Twente trends die het zeer aannemelijk maken dat ook dit jaar bij het kiezen van raadsleden lokale politiek amper een rol speelt. De belangrijkste trend die uit Boogers' onderzoek naar voren komt, is dat bij het uitbrengen van de lokale stem de nationale electorale ontwikkelingen overheers …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?