PvdA pleit voor licentie op scholen

DEN HAAG - De PvdA wil dat er een licentiesysteem komt voor alle scholen. Daarin komen kwaliteitseisen te staan. Als de onderwijsinstelling die niet nakomt, moet die snel actie ondernemen en kan die onder curatele worden gesteld. PvdA-leider Bos wil dit met het CDA regelen aan de onderhandelingstafel voor een nieuw kabinet, zei PvdA-Tweede-Kamerlid Hamer gisteren.
In de licentie moeten eisen komen te staan over onder meer de kwaliteit van het onderwijs, het aantal leerlingen of studenten dat de opleiding met goed gevolg dient te doorlopen en de huisvesting. De licentie kan voor vijf jaar worden verleend. Scholen gaan elkaar onderling controleren en ze krijgen ook de inspectie over de vloer. Als het oordeel negatief is, moeten ze zo snel mogelijk met een 'verbeterplan' komen. In het uiterste geval zou sluiting mogelijk kunnen zijn, maar Hamer verwacht dat dat in de praktijk niet zal gebeuren. Wel is het mogelijk dat slecht presterende scholen onder curat …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?