Overheid kan het niet alleen af

De almaar toenemende globaliserende economie en de verdergaande complexiteit van de samenleving hebben de roep om marktwerking versterkt. |beeld gpd / Danny Cornelissen Politiek
De almaar toenemende globaliserende economie en de verdergaande complexiteit van de samenleving hebben de roep om marktwerking versterkt. |beeld gpd / Danny Cornelissen

DEN HAAG - De adviesraad WRR bepleit een andere rol van overheid in relatie tot markt en samenleving. Marktwerking heeft vaak tot onoverzichtelijke situaties geleid.

We leven in een marktsamenleving. Dat is niet een ideologische geformuleerde wens maar een vaststelling van de huidige situatie van Nederland, stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in haar donderdag gepresenteerde studie Publieke zaken in de marktsamenleving. In pakweg dertig jaar heeft de overheid zich op tal van terreinen teruggetrokken en taken overgedragen aan 'de markt'. De overheid is verzakelijkt en de burger werd meer en meer consument. Dat proces ging met gepaard met privatisering, verzelfstandiging of deregulering van overheidstaken en/of overheidsdie …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?