Ontslagrecht splijt kabinet

DEN HAAG - De ruzie in het kabinet over het ontslagrecht verlamt elk overleg met de sociale partners. CDA-prominenten Balkenende en Donner staan lijnrecht tegenover vice-premiers Bos (PvdA) en Rouvoet (ChristenUnie).
Dit is gisteren in de loop van de dag duidelijk geworden. Met de patstelling komt de verdeling van 2,5 miljard euro voor verbetering van de arbeidsmarkt in gevaar. In het formatie-akkoord van het kabinet is vastgelegd dat tussen 2008 en 2011 ten minste 2,5 miljard euro extra zal worden uitgegeven aan het verbeteren van kansen op de arbeidsmarkt van vrouwen, jongeren, ouderen en minderheden. Als daar zaken worden bijgeteld als innovatie en infrastructuur, loopt dat bedrag naar de vier miljard euro. Het kabinet heeft beloofd dat geld te besteden in overleg met de samenleving, in dit geva …
PDF Print Stuur door

Elke dag onze nieuwsbrief?